เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย (1ตอน)
01:00:00
Cross-curriculum(3ตอน)
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู(8ตอน)
03:00:00
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(2ตอน)
04:00:00
Early-Year(3ตอน)
05:00:00
R:Teacher as learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย(1ตอน)
06:00:00
R:Cross-curriculum(3ตอน)
07:00:00
R:เมล็ดพันธุ์ครู(8ตอน)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล(31ตอน)
09:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู(9ตอน)
10:00:00
R:การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(2ตอน)
11:00:00
R:Early-Year(3ตอน)
12:00:00
R: Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย(1ตอน)
13:00:00
R:Cross-curriculum(3ตอน)
14:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู(8ตอน)
15:00:00
R: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(2ตอน)
16:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล(31ตอน)
17:00:00
R: เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู(9ตอน)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
Practically SCIENC
18:30:00
R: Early-Year (3ตอน)
19:30:00
ครูพบกูรู(39ตอน)
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Lesson Study (6ตอน)
21:00:00
R: Cross-curriculum (3ตอน)
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู (8 ตอน)
23:00:00
R: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (2 ตอน)

ดาวน์โหลดตารางสอน