เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
01:00:00
พื้นฐานการระบายสีน้ำ
02:00:00
สัตศิลปะไทย
03:00:00
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอุตสาหกรรม
04:00:00
ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม
05:00:00
อาหารไทยพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ
06:00:00
รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล
07:00:00
วาไรตี้วิจัยถวายพ่อหลวง
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
09:00:00
วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10:00:00
บรรทัดที่ก้าว
11:00:00
การศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
12:00:00
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
13:00:00
ญี่ปุ่นศึกษา
14:00:00
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
15:00:00
การเขียนโปรแกรมด้วยแลปวิวเบื้องต้น
16:00:00
เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
พลังงานเพื่อชุมชน
19:30:00
พื้นฐานการประกอบอาหาร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: พื้นฐานการประกอบอาหาร(ต่อ)
21:00:00
เครื่องหอมและของชำร่วย
22:00:00
โภชนาการเพื่อการดำรงชีวิต
23:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ดาวน์โหลดตารางสอน