เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Work Heart ออกกำลังใจ
00:30:00
ธรรมรส-ธรรมรัฐ 2559
01:30:00
Hope
02:00:00
พยัคฆ์ร้ายวัยทอง
02:30:00
Young Forever จุดไฟเติมฝัน
03:00:00
ปลดล็อคสมองเสื่อม
03:30:00
รุ่นใหญ่ไกลโรค
04:00:00
ธรรมสาธุ (ธรรมวัตรเช้า-เย็น)
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา 2559
05:00:00
R: Work Heart ออกกำลังใจ
05:30:00
R: Hope
06:30:00
MON: อนุบาลปีที่ 3
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON: อนุบาลปีที่ 3 (ต่อ)
08:30:00
THU: อนุบาลปีที่ 3
11:00:00
FRI: อนุบาลปีที่ 3
13:30:00
MON: อนุบาลปีที่ 3
16:00:00
THU: อนุบาลปีที่ 3
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R:Hope
18:30:00
THU: อนุบาลปีที่ 3 (ต่อ)
19:00:00
FRI: อนุบาลปีที่ 3
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
FRI: อนุบาลปีที่ 3
22:00:00
R: Work Heart ออกกำลังใจ
22:30:00
R: ธรรมรส-ธรรมรัฐ 2559
23:30:00
R: Hope