เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Rama Kid D
01:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
01:30:00
I AM ฉันจะเป็น
02:00:00
ดอกไม้ใต้หมอน
02:30:00
Rama Show
03:30:00
สมองดีสร้างได้
04:00:00
ปลูกจิต Kid อาสา
04:30:00
พลเมืองเด็ก
05:00:00
พ่อแม่สู้ๆ
06:00:00
MON : อนุบาลชั้นปีที่ 1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : อนุบาลชั้นปีที่ 1 (ต่อ)
08:30:00
TUE : อนุบาลชั้นปีที่ 1
11:00:00
THU : อนุบาลชั้นปีที 1
13:30:00
FRI : อนุบาลชั้นปีที่ 1
16:00:00
R : อนุบาลชั้นปีที่ 1
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : อนุบาลชั้นปีที่ 1(ต่อ)
18:30:00
R : อนุบาลชั้นปีที่ 1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : อนุบาลชั้นปีที่ 1 (ต่อ)
21:30:00
R : I AM ฉันจะเป็น
22:00:00
R : Rama Show
23:00:00
R : สมองดีสร้างได้
23:30:00
R : ปลูกจิต kid อาสา

ดาวน์โหลดตารางสอน