เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
ด้วยพระบารมี
03:30:00
ในหลวงของเรา
04:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
06:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
07:00:00
แสงแห่งปณิธาน
07:30:00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
08:30:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
09:30:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
10:30:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
11:30:00
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
ในหลวงของเรา
13:30:00
R : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
14:30:00
วิดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
15:30:00
พระราชกรณีกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
16:30:00
R: เย็นศิระเพราะพระบริบาล
17:00:00
R: สานสายใยแผ่นดิน
17:30:00
R: ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
R: แม่ของแผ่นดิน
19:00:00
R: ด้วยพระบารมี
19:30:00
R: พระเมตตาดั่งสายธาร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: สารคดีแตกหน่อต่อยอด
21:00:00
R: เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
21:30:00
R: เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
22:00:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
22:30:00
R: แสงแห่งปณิธาน
23:00:00
R: อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
23:30:00
R: ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดตารางสอน