หาเฉลยแบบฝึกหัดคณิต

Posted by Kru_Gift | 09 ก.พ. 62
620 views

อยากทราบว่าถ้าต้องการเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 จะต้องเข้าหาที่ไหนคะ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ในการอธิบายและเฉลยให้นักเรียนค่ะ  เนื่องจากเป็นวิชาที่รับผิดชอบสอนแต่ไม่ถนัดในวิชานี้ จึงไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ