ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูนงนุช จันทร์เสวก
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Science and technology for life

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 6,027 7 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 6,027 7 ภาษาอังกฤษ