ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 2. สร้างผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง 2.1 ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์
1
  ทฤษฎีสีกับการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 22 พ.ย.62
เรื่อง 2.2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
1
  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 29 พ.ย.62
เรื่อง 2.3 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม
1
  การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (1) 6 ธ.ค.62
2
  การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม (2) 13 ธ.ค.62
หน่วยการเรียนรู้ 3. วิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง 3.1 ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
1
  ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ 20 ธ.ค.62
เรื่อง 3.2 วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย
1
  วิเคราะห์อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อศิลปะไทย 27 ธ.ค.62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน
1
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายในปัจจุบัน 3 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
1
  อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 10 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน
1
  ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน 17 ม.ค. 63
เรื่อง 3.6 สิ่งแวดล้อมกับลายไทย
1
  สิ่งแวดล้อมกับลายไทย 24 ม.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 พื้นฐานศิลปะลายไทย
1
  พื้นฐานศิลปะลายไทย 31 ม.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย
1
  การออกแบบกรอบจากลวดลายไทย 7 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. การจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ