ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ 2. สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
เรื่อง 2.1 เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
1
  เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 12 ก.ค. 62
เรื่อง 2.2 เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ
1
  เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ 19 ก.ค. 62
เรื่อง 2.3 เทคนิคสีน้ำหรรษา
1
  เทคนิคสีน้ำหรรษา 26 ก.ค. 62
เรื่อง 2.4 ภาพตัวอย่างสีน้ำ
1
  ภาพตัวอย่างสีน้ำ 2 ส.ค. 62
เรื่อง 2.5 กุหลาบแสนสวย
1
  กุหลาบแสนสวย 9 ส.ค. 62
เรื่อง 2.6 สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้
1
  สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้ 16 ส.ค. 62
เรื่อง 2.7 สีน้ำสร้างสรรค์
1
  สีน้ำสร้างสรรค์ 23 ส.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 3. เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ