ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์

ครูโชติกา สมพงษ์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฎศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ 2. ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 2.1 การประดิษฐ์ท่ารำจากภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
1
  การประดิษฐ์ท่ารำจากภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ 26 ธ.ค.62 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานหลักการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดง
1
  ภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานหลักการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดง 2 ม.ค.62 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 5. สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 5.1 วางแผนการแสดงนาฏศิลป์และรูปแบบการแปรแถว
1
  วางแผนการแสดงนาฏศิลป์และรูปแบบการแปรแถว 13 ก.พ.63 (ใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 ฝึกซ้อมการแสดงเพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1
  ฝึกซ้อมการแสดงเพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว 20 ก.พ.63
เรื่อง 5.3 ประดิษฐ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย
1
  ประดิษฐ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย 27 ก.พ.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์
1
  การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ 5 มี.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ