ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร

ครูรติรส พงษาวดาร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
1
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (1) วันที่ 17 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (2) วันที่ 21 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การหาความเร็วเฉลี่ย
1
  การหาความเร็วเฉลี่ย (1) วันที่ 21 พ.ค.62
2
  การหาความเร็วเฉลี่ย (2) วันที่ 24 พ.ค.62
เรื่อง 1.3 การคำนวณหาความเร่ง
1
  การคำนวณหาความเร่ง (1) วันที่ 28 พ.ค.62
2
  การคำนวณหาความเร่ง (2) วันที่ 28 พ.ค.62
เรื่อง 1.4 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (1) วันที่ 31 พ.ค.62
2
  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (2) วันที่ 4 มิ.ย.62
เรื่อง 1.5 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
1
  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วันที่ 4 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 แรงพยุง
1
  แรงพยุง (1) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แรงพยุง (2) วันที่ 11 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การคำนวณแรงพยุง
1
  การคำนวณแรงพยุง (1) วันที่ 11 มิ.ย.62
2
  การคำนวณแรงพยุง (2) วันที่ 14 มิ.ย.62
เรื่อง 1.8 แรงเสียดทาน
1
  แรงเสียดทาน (1) วันที่ 18 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แรงเสียดทาน (2) วันที่ 18 มิ.ย.62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน
1
  ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน วันที่ 21 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 โมเมนต์ของแรง
1
  โมเมนต์ของแรง (1) วันที่ 25 มิ.ย.62
2
  โมเมนต์ของแรง (2) วันที่ 25 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 การคำนวณหาค่าโมเมนต์
1
  การคำนวณหาค่าโมเมนต์ (1) วันที่ 28 มิ.ย.62
2
  การคำนวณหาค่าโมเมนต์ (2) วันที่ 2 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 3.1 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า
1
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า (1) วันที่ 30 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า (2) วันที่ 2 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
1
  พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า (1) วันที่ 6 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า (2) วันที่ 6 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การวัดกระแสไฟฟ้า
1
  การวัดกระแสไฟฟ้า (1) วันที่ 9 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การวัดกระแสไฟฟ้า (2) วันที่ 13 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า
1
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า (1) วันที่ 13 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า (2) วันที่ 16 ส.ค.62
เรื่อง 3.5 กฎของโอห์ม
1
  กฎของโอห์ม (1) วันที่ 20 ส.ค.62
2
  กฎของโอห์ม (2) วันที่ 20 ส.ค.62
เรื่อง 3.6 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
1
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (1) วันที่ 23 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (2) วันที่ 27 ส.ค.62
เรื่อง 3.7 ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์
1
  ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์ (1) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์ (2) วันที่ 30 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
1
  ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า (1) วันที่ 3 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า (2) วันที่ 3 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
1
  พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (1) วันที่ 6 ก.ย.62
2
  พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (2) วันที่ 10 ก.ย.62
เรื่อง 3.10 หน้าที่ตัวต้านทาน
1
  หน้าที่ตัวต้านทาน (1) วันที่ 10 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  หน้าที่ตัวต้านทาน (2) วันที่ 13 ก.ย.62
เรื่อง 3.11 ตัวต้านทานแปรค่าได้
1
  ตัวต้านทานแปรค่าได้ วันที่ 17 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน
1
  การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน (1) วันที่ 17 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การนำตัวเก็บประจุมาใช้งาน (2) วันที่ 20 ก.ย.62
เรื่อง 3.13 สนุกกับไดโอด
1
  สนุกกับไดโอด (1) วันที่ 24 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สนุกกับไดโอด (2) วันที่ 24 ก.ย.62
เรื่อง 3.14 ทรานซิสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์
1
  ทรานซิสเตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ วันที่ 27 ก.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ