ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ วันที่ 22 พ.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ วันที่ 29 พ.ค.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 1.3 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1
  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ วันที่ 5 มิ.ย.62 (มีใบงานและวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
1
  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน วันที่ 12 มิ.ย.62 (มีวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เรื่อง 2.1 การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
1
  การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วันที่ 19 มิ.ย.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.2 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 26 มิ.ย.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.3 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 3 ก.ค.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.4 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย วันที่ 10 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย วันที่ 31 ก.ค.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.6 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง) วันที่ 7 ส.ค.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.7 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน) วันที่ 14 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
1
  พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป วันที่ 21 ส.ค.62 (มีบัตรคำและวีดิโอ)
เรื่อง 2.9 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
1
  พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป วันที่ 28 ส.ค.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.10 อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
1
  อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก วันที่ 4 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.11 การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
1
  การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก วันที่ 11 ก.ย.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20
เรื่อง 3.1 สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น
1
  สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น วันที่ 18 ก.ย.62 (มีวีดิโอ)
เรื่อง 3.2 องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
1
  องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง วันที่ 25 ก.ย.62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ