ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 7
แผนการสอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
ครูผู้สอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด

พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
บรรเลงโยธวาทิต

แผนการสอน บรรเลงโยธวาทิต

หน่วยการเรียนรู้ 1. การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน
เรื่อง 1.1 การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน
1
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Wood wind เครื่องลมไม้ (เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น) 10 พ.ย.61
2
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Bass wind เครื่องลมทองเหลือง (เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น) 17 พ.ย.61
3
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Percussion เครื่องกระทบ (เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น) 24 พ.ย.61
4
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Wind band รวมวง (เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น) 1 ธ.ค.61
5
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Wind wind เครื่องลมไม้ (เพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่) 8 ธ.ค.61
6
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Bass wind เครื่องลมทองเหลือง (เพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่) 15 ธ.ค.61
7
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Percussion เครื่องกระทบ (เพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่) 29 ธ.ค.61

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ