ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
ครูผู้สอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด

พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
บรรเลงโยธวาทิต

แผนการสอน วงโยธวาทิต

หน่วยการเรียนรู้ 1. บรรเลงโยธวาทิต

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ