ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอนโดย พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
ครูผู้สอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด

พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
บรรเลงโยธวาทิต

แผนการสอน วงโยธวาทิต

บรรเลงโยธวาทิต
เรื่อง 1.1 บรรเลงโยธวาทิต
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Wood wind เครื่องลมไม้ (เพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา) 22 พ.ค. 64
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Bass wind เครื่องลมทองเหลือง (เพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา) 29 พ.ค. 64
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Percussion เครื่องกระทบ (เพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา) 5 มิ.ย. 64
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Wood wind เครื่องลมไม้ (เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวล) 12 มิ.ย. 64
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Bass wind เครื่องลมทองเหลือง (เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวล) 19 มิ.ย. 64
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Percussion เครื่องกระทบ (เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวล) 26 มิ.ย. 64
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Wood wind เครื่องลมไม้ (เพลงพระราชนิพนธ์สายฝน) 3 ก.ค. 64
  การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Bass wind เครื่องลมทองเหลือง (เพลงพระราชนิพนธ์สายฝน) 10 ก.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ