ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 6
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
คอมพิวเตอร์

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 16.05.19 | 605 2 คอมพิวเตอร์
  2. Post By TeacherBall | 08.07.19 | 576 3 คอมพิวเตอร์
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 16.05.19 | 605 2 คอมพิวเตอร์
  2. Post By TeacherBall | 08.07.19 | 576 3 คอมพิวเตอร์