ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
1
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วันที่ 6 พ.ย. 2562
2
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วันที่ 13 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
3
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วันที่ 20 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สื่อเพื่อสุขภาพ
1
  สื่อเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 พ.ย. 2562
2
  สื่อเพื่อสุขภาพ วันที่ 4 ธ.ค. 2562
3
  สื่อเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 โรคที่พบในชีวิตประจำวัน
1
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน (โรคไข้หวัด) วันที่ 18 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน (โรคไข้เลือดออก) วันที่ 25 ธ.ค. 2562
3
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน(โรคฟันผุ) วันที่ 8 ม.ค. 2563
4
  โรคที่พบในชีวิตประจำวัน(โรคเหงือกอักเสบ) วันที่ 15 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ยา
1
  ยา วันที่ 22 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  ยา วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 สารเสพติด
1
  สารเสพติด วันที่ 5 ก.พ. 63 (ใบงาน)
2
  สารเสพติด วันที่ 12 ก.พ. 63 (ใบงาน)
3
  สารเสพติด วันที่ 19 ก.พ. 63
4
  สารเสพติด วันที่ 26 ก.พ. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ