ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) รหัส ว 14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์ เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 1
1
  เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 1 (1 พ.ย. 62)
2
  เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2 (8 พ.ย. 62)
3
  การทำงานของคอมพิวเตอร์ 1 (15 พ.ย. 62)
4
  การทำงานของคอมพิวเตอร์ 2 (22 พ.ย. 62)
5
  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 1 (29 พ.ย. 62)
6
  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 2 (6 ธ.ค. 62)
7
  แหล่งข้อมูลใกล้ตัว 1 (13 ธ.ค. 62)
8
  แหล่งข้อมูลใกล้ตัว 2 (20 ธ.ค. 62)
9
  หลักการค้นหาข้อมูล (27 ธ.ค. 62)
10
  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล 1 (3 ม.ค. 63)
11
  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล 2 (10 ม.ค. 63)
12
  เรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 1 (17 ม.ค. 63)
13
  เรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 2 (24 ม.ค. 63)
14
  เรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 3 (31 ม.ค. 63)
15
  เรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 4 (7 ก.พ. 63)
16
  เรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 5 (15 ก.พ. 63) (มีสื่อวีดีโอ)
17
  เรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 6 ( 21 ก.พ. 63)
18
  เรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์ 7 (28 ก.พ. 63)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 544 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By นางสาว | 18.06.19 | 542 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By sulawan21@gmail.com | 11.11.18 | 2,862 13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By hedcone@gmail.com | 31.07.19 | 546 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  3. Post By Onanong | 26.08.19 | 546 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  4. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 544 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  5. Post By นางสาว | 18.06.19 | 542 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)