ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์

ครูวนิดา หวลวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Free Time
1
  Interesting Activities (4 พ.ย. 62)
2
  Fun Activities (7 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Sports and Games
1
  Fun Games (11 พ.ย. 62)
2
  Exciting Sports & My Idol (14 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Amusement Park
1
  Let’s Go on That! (18 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง TV Programs
1
  What’s on TV? (21 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Holidays
1
  Going on Vacation (25 พ.ย. 62)
2
  Going on Vacation 2 (28 พ.ย. 62)
3
  Happy Trip (2 ธ.ค. 62)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Great Days
1
  Birthday (27 ม.ค. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  School Day (30 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
3
  Visakha Bucha Day (3 ก.พ. 63)
4
  The King’s Great Day (6 ก.พ. 63) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Children's Day
1
  Children’s Day in Thailand (13 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
2
  Children’s Days in AEC (17 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Festivals
1
  Loy Krathong Day (20 ก.พ. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Songkran Festival (24 ก.พ. 63)(มีใบงาน)
3
  Christmas Day (27 ก.พ. 63) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Popular Days
1
  Valentine’s Day (2 มี.ค. 63) (มีใบงาน และ สื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bootsaba | 10.07.19 | 1,610 3 ภาษาอังกฤษ