ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) รหัส ง14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยเกษตรกรรมคู่บ้าน
1
  แบบทดสอบก่อนเรียน/ ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร (5 พ.ย. 62)
2
  เครื่องมือเกษตรน่ารู้ (12 พ.ย. 62)(มีใบงาน)
3
  ดินและปุ๋ย (19 พ.ย. 62)
4
  ไม้ดอกไม้ประดับ (26 พ.ย. 62)
5
  การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ (3 ธ.ค. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (17 ธ.ค. 62)(มีใบความรู้)
7
  ประเภทของสัตว์เลี้ยง (24 ธ.ค. 62)
เรื่อง 1.2 หน่วยสานฝันให้เป็นจริง
1
  ความหมายความสำคัญของอาชีพ (7 ม.ค. 63)(มีใบงาน)
2
  อาชีพหลักของชาวไทย (14 ม.ค. 63)
3
  แนวทางในการประกอบอาชีพ (21 ม.ค. 63)
4
  ธุรกิจก้าวไกล (28 ม.ค. 63)
5
  การทำบัญชีรับ – จ่าย (4 ก.พ. 63)(มีใบงาน)
6
  ออมไว้ไม่ขัดสน (12 ก.พ. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
7
  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว (18 ก.พ. 63)
8
  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว2 (25 ก.พ. 63)
9
  การทำโครงงาน (3 มี.ค. 63) (มีใบงาน ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By auimavin2524@gmail.com | 05.06.18 | 3,073 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By ตรี | 17.06.19 | 2,089 19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By auimavin2524@gmail.com | 05.06.18 | 3,073 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By ตรี | 17.06.19 | 2,089 19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี