ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 67
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์

ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 มุ่งลิขิต คิดเหตุผล
1
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา (1 พ.ย. 62)
2
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา2 (4 พ.ย. 62)
3
  การใช้ภาษาพัฒนาชีวิต (5 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
4
  การใช้ภาษาพัฒนาชีวิต2 (6 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (8 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  ลิขิตวิเคราะห์ความ 2 (11 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
7
  เขียนประโยคตามวิธี (12 พ.ย. 62)
8
  เรียนวรรณคดีพื้นบ้าน (13 พ.ย. 62)
9
  เรียนวรรณคดีพื้นบ้าน 2 (15 พ.ย. 62)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้
1
  แยกข้อเท็จจริงจากการอ่าน (18 พ.ย. 62)
2
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (19 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ 2 (20 พ.ย. 62)
4
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (22 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  เขียนสื่อสารถูกต้อง 2 (25 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (26 พ.ย. 62)
7
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น 2 (27 พ.ย. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (29 พ.ย. 62)
9
  ประโยคเด่นวรรณกรรม 2 (2 ธ.ค. 62)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ
1
  สัญลักษณ์สื่อภาษา (3 ธ.ค. 62)
2
  สัญลักษณ์สื่อภาษา 2 (4 ธ.ค 62)
3
  แผนภูมิพัฒนาความคิด (6 ธ.ค. 62)
4
  แผนภูมิพัฒนาความคิด 2 (9 ธ.ค. 62)
5
  มาอ่านแผนที่ (11 ธ.ค. 62)
6
  ลิขิตภาพโครงเรื่อง (13 ธ.ค. 62)
7
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย (16 ธ.ค. 62)
8
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย 2 (17 ธ.ค. 62)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วจีนั้นสำคัญนัก
1
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (18 ธ.ค 62)
2
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา 2 (20 ธ.ค 62) (มีสื่อวิดีโอ)
3
  คำสุภาพ (23 ธ.ค 62) (มีสื่อวิดีโอ)
4
  คำสุภาพ 2 (24 ธ.ค 62)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  คำราชาศัพท์ (25 ธ.ค 62)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  คำราชาศัพท์ 2 (27 ธ.ค. 62) (มีสื่อวิดีโอ)
7
  ระดับภาษา (ภาษาพูด-ภาษาเขียน) (30 ธ.ค 62)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  การใช้โวหาร (3 ม.ค 63) (มีสื่อวิดีโอ)
9
  ไพเราะอาขยาน (6 ม.ค 63)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรียนรู้คำประพันธ์
1
  อ่านบทอาขยานหลัก (7 ม.ค. 63)
2
  อ่านบทอาขยานหลัก 2 (8 ม.ค. 63)
3
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (10 ม.ค. 63)
4
  สร้างสรรค์สัมผัส (13 ม.ค. 63)
5
  สร้างสรรค์สัมผัส 2 (14 ม.ค. 63)
6
  ฝึกหัดแต่งบทร้อยกรอง (15 ม.ค. 63)
7
  ฝึกหัดแต่งบทร้อยกรอง 2 (17 ม.ค. 63)
8
  ท่องคิดพินิจคุณค่า (20 ม.ค. 63)
9
  ท่องคิดพินิจคุณค่า 2 (21 ม.ค. 63)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
1
  เจ้าฟ้านักอ่าน (22 ม.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  เจ้าฟ้านักอ่าน 2 (24 ม.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  เจ้าฟ้านักอ่าน 3 (27 ม.ค. 63)
4
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (28 ม.ค. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  บันทึกความรู้จากการอ่าน 2 (29 ม.ค. 63)
6
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (31 ม.ค. 63)
7
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 2 (3 ก.พ. 63)
8
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (4 ก.พ. 63)
9
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 2 (5 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ภาษาไทยภาษาถิ่น
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น (7 ก.พ. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น 2 (11 ก.พ. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (12 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
4
  ภาษาถิ่นสี่ภาค 2 (14 ก.พ. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  วรรณกรรมท้องถิ่น 1 (17 ก.พ. 63)
6
  วรรณกรรมท้องถิ่น 2 (18 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
7
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (19 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน 2 (21 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
9
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (24 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
10
  วรรณกรรมท้องถิ่น 1 (25 ก.พ. 63)
11
  วรรณกรรมท้องถิ่น 2 (26 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
12
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (28 ก.พ. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
13
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน 2 (2 มี.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
14
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3 มี.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 6,502 20 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 3,335 8 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 2,167 4 ภาษาไทย
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 6,502 20 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 3,335 8 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 2,167 4 ภาษาไทย