ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
เรียนรู้ก้าวไกล ICT

แผนการสอน เรียนรู้ก้าวไกล ICT

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1
  ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 16 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
1
  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.3 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 30 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.4 ความหมาย ส่วนประกอบโปรแกรมวินโดวส์
1
  ความหมาย ส่วนประกอบโปรแกรมวินโดวส์ 6 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.5 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
1
  การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 13 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.6 ทบทวนการใช้เมาส์
1
  ทบทวนการใช้เมาส์ (มีใบความรู้) 20 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.7 ทบทวนการใช้แป้นพิมพ์
1
  ทบทวนการใช้แป้นพิมพ์ (1) 27 มิ.ย. 2561 (มีใบความรู้)
2
  ทบทวนการใช้แป้นพิมพ์ (2) 4 ก.ค. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.8 ซอฟต์แวร์
1
  ซอฟต์แวร์ 11 ก.ค. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.9 การใช้งานโปรแกรมNotepad
1
  การใช้งานโปรแกรม Notepad 18 ก.ค. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.10 การปรับแต่งพื้นหลังของจอภาพ
1
  การปรับแต่งพื้นหลังของจอภาพ 25 ก.ค. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.11 การใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ
1
  การใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ 1 ส.ค. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.12 การใช้โปรแกรมในการคำนวณ
1
  การใช้โปรแกรมในการคำนวณ 8 ส.ค. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.13 การใช้โปรแกรมในการวาดภาพ
1
  การใช้โปรแกรมในการวาดภาพ 15 ส.ค. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.14 การใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ต
1
  การใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ต (1) 22 ส.ค. 2561 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
2
  การใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ต (2) 29 ส.ค. 2561 (มีใบความรู้)
3
  การใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ต (3) 5 ก.ย. 2561 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.15 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
1
  การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2561 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.16 การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1
  การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2561 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.17 ทบทวนบทเรียน
1
  ทบทวนบทเรียน 26 ก.ย. 2561

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ