ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 45
แผนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดการรายชั่วโมง

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยการเรียนรู้ 2. ครูพบกูรู
เรื่อง 2.1 ครูพบกูรู
1
  ครูพบกูรู 1/37
2
  ครูพบกูรู 2/37
3
  ครูพบกูรู 3/37
4
  ครูพบกูรู 4/37
5
  ครูพบกูรู 5/37
6
  ครูพบกูรู 6/37
7
  ครูพบกูรู 7/37
8
  ครูพบกูรู 8/37
9
  ครูพบกูรู 9/37
10
  ครูพบกูรู 10/37
11
  ครูพบกูรู 11/37
12
  ครูพบกูรู 12/37
13
  ครูพบกูรู 13/37
14
  ครูพบกูรู 14/37
15
  ครูพบกูรู 15/37
16
  ครูพบกูรู 16/37
17
  ครูพบกูรู 17/37
18
  ครูพบกูรู 18/37
19
  ครูพบกูรู 19/37
20
  ครูพบกูรู 20/37
21
  ครูพบกูรู 21/37
22
  ครูพบกูรู 22/37
23
  ครูพบกูรู 23/37
24
  ครูพบกูรู 24/37
25
  ครูพบกูรู 25/37
26
  ครูพบกูรู 26/37
27
  ครูพบกูรู 27/37
28
  ครูพบกูรู 28/37
29
  ครูพบกูรู 29/37
30
  ครูพบกูรู 30/37
31
  ครูพบกูรู 31/37
32
  ครูพบกูรู 32/37
33
  ครูพบกูรู 33/37
34
  ครูพบกูรู 34/37
35
  ครูพบกูรู 35/37
36
  ครูพบกูรู 36/37
37
  ครูพบกูรู 37/37

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ