ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 45
แผนการสอนโดย กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดการรายชั่วโมง

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ

ครูพบกูรู
เรื่อง 2.1 ครูพบกูรู
  ครูพบกูรู 1/37
  ครูพบกูรู 2/37
  ครูพบกูรู 3/37
  ครูพบกูรู 4/37
  ครูพบกูรู 5/37
  ครูพบกูรู 6/37
  ครูพบกูรู 7/37
  ครูพบกูรู 8/37
  ครูพบกูรู 9/37
๑o
  ครูพบกูรู 10/37
๑๑
  ครูพบกูรู 11/37
๑๒
  ครูพบกูรู 12/37
๑๓
  ครูพบกูรู 13/37
๑๔
  ครูพบกูรู 14/37
๑๕
  ครูพบกูรู 15/37
๑๖
  ครูพบกูรู 16/37
๑๗
  ครูพบกูรู 17/37
๑๘
  ครูพบกูรู 18/37
๑๙
  ครูพบกูรู 19/37
๒o
  ครูพบกูรู 20/37
๒๑
  ครูพบกูรู 21/37
๒๒
  ครูพบกูรู 22/37
๒๓
  ครูพบกูรู 23/37
๒๔
  ครูพบกูรู 24/37
๒๕
  ครูพบกูรู 25/37
๒๖
  ครูพบกูรู 26/37
๒๗
  ครูพบกูรู 27/37
๒๘
  ครูพบกูรู 28/37
๒๙
  ครูพบกูรู 29/37
๓o
  ครูพบกูรู 30/37
๓๑
  ครูพบกูรู 31/37
๓๒
  ครูพบกูรู 32/37
๓๓
  ครูพบกูรู 33/37
๓๔
  ครูพบกูรู 34/37
๓๕
  ครูพบกูรู 35/37
๓๖
  ครูพบกูรู 36/37
๓๗
  ครูพบกูรู 37/37

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ