ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 61
แผนการสอนโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูผู้สอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กําหนดการรายชั่วโมง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
เรื่อง 4.1 ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
  ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
เรื่อง 8.1 การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
  การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
Assessment
เรื่อง 14.1 Assessment
  Assessment 1/2
  Assessment 2/2
Music and Art
เรื่อง 16.1 Music and Art
  Music and Art 1/2
  Music and Art 2/2

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ