ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูผู้สอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กําหนดการรายชั่วโมง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยการเรียนรู้ 3. 4 จุดเน้น
หน่วยการเรียนรู้ 4. ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
เรื่อง 4.1 ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
1
  ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
หน่วยการเรียนรู้ 6. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หน่วยการเรียนรู้ 7. การอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 8. การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
เรื่อง 8.1 การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
1
  การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
หน่วยการเรียนรู้ 9. Science
หน่วยการเรียนรู้ 10. Numeracy
หน่วยการเรียนรู้ 11. Cross-curriculum
หน่วยการเรียนรู้ 12. Social Studies
หน่วยการเรียนรู้ 13. Literacy
หน่วยการเรียนรู้ 14. Assessment
เรื่อง 14.1 Assessment
1
  Assessment 1/2
2
  Assessment 2/2
หน่วยการเรียนรู้ 15. Early-Year
หน่วยการเรียนรู้ 16. Music and Art
เรื่อง 16.1 Music and Art
1
  Music and Art 1/2
2
  Music and Art 2/2
หน่วยการเรียนรู้ 17. PSHE and Sport

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ