ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์สากล

หน่วยการเรียนรู้ 1. อารยธรรมโบราณ
เรื่อง 1.1 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
1
  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
เรื่อง 1.2 อารยธรรมจีน
1
  อารยธรรมจีน
เรื่อง 1.3 อารยธรรมอินเดีย
1
  อารยธรรมอินเดีย
เรื่อง 1.4 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย-อียิปต์
1
  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย-อียิปต์
เรื่อง 1.5 อารยธรรมกรีก-โรมัน
1
  อารยธรรมกรีก-โรมัน
หน่วยการเรียนรู้ 2. การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสมัยใหม่
เรื่อง 2.1 ระบบศักดินาสวามิภักดิ์- สงครามคูเสด
1
  ระบบศักดินาสวามิภักดิ์- สงครามคูเสด
เรื่อง 2.2 การฟื้นฟูวิทยาการ – การปฏิรูปศาสนา
1
  การฟื้นฟูวิทยาการ – การปฏิรูปศาสนา
เรื่อง 2.3 การกำเนิดรัฐชาติ – ยุคภูมิธรรม
1
  การกำเนิดรัฐชาติ – ยุคภูมิธรรม
เรื่อง 2.4 การปฏิวัติทางการเมือง (อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย)
1
  การปฏิวัติทางการเมือง (อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย)
เรื่อง 2.5 การสำรวจทางทะเล – ลัทธิพาณิชย์นิยม
1
  การสำรวจทางทะเล – ลัทธิพาณิชย์นิยม
เรื่อง 2.6 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ – การปฏิวัติอุตสาหกรรม
1
  การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ – การปฏิวัติอุตสาหกรรม ep.11
หน่วยการเรียนรู้ 3. จักรวรรดินิยมและสงครามโลก
เรื่อง 3.1 ลัทธิจักรวรรดินิยม – การล่าอาณานิคม
1
  ลัทธิจักรวรรดินิยม – การล่าอาณานิคม (ep.12)
เรื่อง 3.2 ความขัดแย้งในสงครามโลก ครั้งที่ 1
1
  ความขัดแย้งในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ep.13
เรื่อง 3.3 ความขัดแย้งในสงครามโลก ครั้งที่ 2
1
  ความขัดแย้งในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ep.14
หน่วยการเรียนรู้ 4. ความขัดแย้งในศตวรรษที่ 20-21
เรื่อง 4.1 ความขัดแย้งในสงครามเย็น
1
  ความขัดแย้งในสงครามเย็น ep.15
เรื่อง 4.2 ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการก่อการร้าย
1
  ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการก่อการร้าย
เรื่อง 4.3 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (รวันดา เขมรแดง ยุโรปตะวันออก)
1
  การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (รวันดา เขมรแดง ยุโรปตะวันออก) ep.17
เรื่อง 4.4 กระแสประชาธิปไตยในโลกอาหรับ (Arab Spring)
1
  กระแสประชาธิปไตยในโลกอาหรับ (Arab Spring) ep.18

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ