ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ศิลปะ

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 1.1 บ่อเกิดนาฏศิลป์ไทย ,การกำเนิดท่ารำ ,ประเภทของนาฏศิลป์ ,ประโยชน์ของนาฏศิลป์
1
  บ่อเกิดนาฏศิลป์ไทย ,การกำเนิดท่ารำ ,ประเภทของนาฏศิลป์ ,ประโยชน์ของนาฏศิลป์
เรื่อง 1.2 วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่ สมัยน่านเจ้า , ปัจจุบัน
1
  วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่ สมัยน่านเจ้า , ปัจจุบัน
เรื่อง 1.3 ความงามของนาฏศิลป์, เครื่องดนตรี เพลง ผู้ขับร้อง , ผู้แสดง , เครื่องแต่งกาย ,อุปกรณ์การแสดง ,ฉาก คุณค่านาฏศิลป์ไทย
1
  ความงามของนาฏศิลป์, เครื่องดนตรี เพลง ผู้ขับร้อง , ผู้แสดง , เครื่องแต่งกาย ,อุปกรณ์การแสดง ,ฉาก คุณค่านาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 2. นาฏกรรมโขน
เรื่อง 2.1 ความเป็นมาของโขน , บ่อเกิดโขน , วิวัฒนาการของโขน , เรื่องที่ใช้แสดง , โอกาสที่ใช้ในการแสดงโขน
1
  ความเป็นมาของโขน , บ่อเกิดโขน , วิวัฒนาการของโขน , เรื่องที่ใช้แสดง , โอกาสที่ใช้ในการแสดงโขน
เรื่อง 2.2 ประเภทของการแสดงโขน , โขนกลางแปลง , โขนนั่งราว , โขนหน้าจอ , โขนโรงใน , โขนฉาก
1
  ประเภทของการแสดงโขน , โขนกลางแปลง , โขนนั่งราว , โขนหน้าจอ , โขนโรงใน , โขนฉาก
เรื่อง 2.3 ตัวละครโขน , การแต่งกายโขน , เครื่องดนตรี , บทพากย์ , บทเจรจา
1
  ตัวละครโขน , การแต่งกายโขน , เครื่องดนตรี , บทพากย์ , บทเจรจา
หน่วยการเรียนรู้ 3. นาฏยละคร
เรื่อง 3.1 ละครแบบรำแบบดั้งเดิม, ละครชาตรี, ละครใน, ละครนอก
1
  ละครแบบรำแบบดั้งเดิม, ละครชาตรี, ละครใน, ละครนอก
เรื่อง 3.2 ละครแบบรำแบบปรับปรุง, ละครดึกดำบรรพ์, ละครพันทาง, ละครเสภา
1
  ละครแบบรำแบบปรับปรุง, ละครดึกดำบรรพ์, ละครพันทาง, ละครเสภา
เรื่อง 3.3 ละครแบบที่สร้างขึ้นใหม่, ละครร้อง, ละครพูด, ละครสังคีต
1
  ละครแบบที่สร้างขึ้นใหม่, ละครร้อง, ละครพูด, ละครสังคีต
หน่วยการเรียนรู้ 4. นาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 4.1 การแสดงประเภทระบำ, ระบำมาตรฐาน, ระบำเบ็ดเตล็ด
1
  การแสดงประเภทระบำ, ระบำมาตรฐาน, ระบำเบ็ดเตล็ด
เรื่อง 4.2 การแสดงประเภทรำ, รำเดี่ยว, รำคู่, รำหมู่
1
  การแสดงประเภทรำ, รำเดี่ยว, รำคู่, รำหมู่
หน่วยการเรียนรู้ 5. นาฏศิลป์พื้นเมือง
เรื่อง 5.1 การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ : ฟ้อนเล็บ, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
1
  การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ : ฟ้อนเล็บ, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
เรื่อง 5.2 การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : รำกลองยาว, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
1
  การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : รำกลองยาว, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
เรื่อง 5.3 การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน : เซิ้งแหย่ไข่มดแดง, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
1
  การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน : เซิ้งแหย่ไข่มดแดง, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
เรื่อง 5.4 การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ : ระบำร่อนแร่, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
1
  การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ : ระบำร่อนแร่, ประวัติความเป็นมา, รูปแบบการแสดง, การแต่งกาย, เครื่องดนตรี, ท่าทางที่ใช้ในการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ 6. หลักวิจารณ์การแสดง
เรื่อง 6.1 วิจารณ์การแสดงด้านนาฏยศัพท์, ศีรษะ, มือ, เท้า
1
  วิจารณ์การแสดงด้านนาฏยศัพท์, ศีรษะ, มือ, เท้า
เรื่อง 6.2 วิจารณ์การแสดงด้านภาษาท่า, แทนคำพูด, แทนกิริยาอาการ, แทนการรู้สึก, แทนท่าทางสัตว์
1
  วิจารณ์การแสดงด้านภาษาท่า, แทนคำพูด, แทนกิริยาอาการ, แทนการรู้สึก, แทนท่าทางสัตว์
เรื่อง 6.3 มารยาทในการชมการแสดง องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์วิจารณ์การแสดงด้าน
1
  มารยาทในการชมการแสดง องค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์วิจารณ์การแสดงด้าน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ