ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานพื้นฐานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
เรื่อง 1.1 เรื่อง...หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 1.ความหมายของหน้าที่และบทบาท 2. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัว 3. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน 4. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมนุม
1
  เรื่อง...หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 1.ความหมายของหน้าที่และบทบาท 2. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัว 3. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน 4. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมนุม
เรื่อง 1.2 เรื่อง...การดูแลรักษา ทำความสะอาดบ้าน จัด ตกแต่งบ้าน และโรงเรียน 1.การดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน 2. การจัดและตกแต่งบ้าน
1
  เรื่อง...การดูแลรักษา ทำความสะอาดบ้าน จัด ตกแต่งบ้าน และโรงเรียน 1.การดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน 2. การจัดและตกแต่งบ้าน
เรื่อง 1.3 เรื่อง...การดูแลรักษา ทำความสะอาดบ้าน จัด ตกแต่งบ้าน และโรงเรียน 3.การจัดและตกแต่งโรงเรียน - การออกแบบสวน - พันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่งสวน - วัสดุอื่นๆที่ใช้ตกแต่งสวน
1
  เรื่อง...การดูแลรักษา ทำความสะอาดบ้าน จัด ตกแต่งบ้าน และโรงเรียน 3.การจัดและตกแต่งโรงเรียน - การออกแบบสวน - พันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่งสวน - วัสดุอื่นๆที่ใช้ตกแต่งสวน
เรื่อง 1.4 เรื่อง...การดูแลรักษา ทำความสะอาดบ้าน จัด ตกแต่งบ้าน และโรงเรียน 3.การจัดและตกแต่งโรงเรียน - ขั้นตอนการจัดสวน - การดูแลรักษาสวน 4.การดูแลรักษาทำความสะอาด
1
  เรื่อง...การดูแลรักษา ทำความสะอาดบ้าน จัด ตกแต่งบ้าน และโรงเรียน 3.การจัดและตกแต่งโรงเรียน - ขั้นตอนการจัดสวน - การดูแลรักษาสวน 4.การดูแลรักษาทำความสะอาด
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย
เรื่อง 2.1 เรื่อง...การเลือกใช้เลือกซื้อดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 1.ความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย - ปัญหาที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า ในครอบครัว - การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งาย - กระเป๋าถือ
1
  เรื่อง...การเลือกใช้เลือกซื้อดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 1.ความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย - ปัญหาที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า ในครอบครัว - การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งาย - กระเป๋าถือ
เรื่อง 2.2 เรื่อง...การเลือกใช้เลือกซื้อดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3. การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4. เสื้อผ้าน่าใช้ 5. การเลือกใช้เสื้อผ้า 5. การดูแลรักษาเสื้อผ้า
1
  เรื่อง...การเลือกใช้เลือกซื้อดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3. การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4. เสื้อผ้าน่าใช้ 5. การเลือกใช้เสื้อผ้า 5. การดูแลรักษาเสื้อผ้า
เรื่อง 2.3 เรื่อง...การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 7. การซักผ้า 8. การตากผ้า 9. การรีดผ้า 10. การเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 11. การซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย - การเนา - การด้น
1
  เรื่อง...การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 7. การซักผ้า 8. การตากผ้า 9. การรีดผ้า 10. การเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 11. การซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย - การเนา - การด้น
เรื่อง 2.4 เรื่อง...การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 11. การซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย - การสอย - การเย็บตะเข็บ - การชุน - การติดตะขอ ตัวอย่างการซ่อมแซมเสื้อผ้า
1
  เรื่อง...การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 11. การซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย - การสอย - การเย็บตะเข็บ - การชุน - การติดตะขอ ตัวอย่างการซ่อมแซมเสื้อผ้า
เรื่อง 2.5 เรื่อง...การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 1.ความหมายและความสำคัญ 2.ซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.หลักการสำคัญของการซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้า 4.การตกแต่งและดัดแปลง
1
  เรื่อง...การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 1.ความหมายและความสำคัญ 2.ซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.หลักการสำคัญของการซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้า 4.การตกแต่งและดัดแปลง
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3งานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์
เรื่อง 3.1 1. เรื่องความหมายของงานประดิษฐ์ - งานประดิษฐ์ดอกกุหลาบ จากกระดาษย่น - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  1. เรื่องความหมายของงานประดิษฐ์ - งานประดิษฐ์ดอกกุหลาบ จากกระดาษย่น - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง 3.2 2. เรื่องงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ - งานประดิษฐ์ดอกบัวจาก สลากกินแบ่งรัฐบาล - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  2. เรื่องงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ - งานประดิษฐ์ดอกบัวจาก สลากกินแบ่งรัฐบาล - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง 3.3 3. เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ - งานประดิษฐ์เข็มกลัดจาก ผลอินทนิลเห้ง - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  3. เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ - งานประดิษฐ์เข็มกลัดจาก ผลอินทนิลเห้ง - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานประดิษฐ์เพื่อรักษาเอกลักษ์ไทย
เรื่อง 4.1 1. เรื่องความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกข่างานมาลัย - วิธีการประดิษฐ์ดอกข่า ดอกไม้สด - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  1. เรื่องความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกข่างานมาลัย - วิธีการประดิษฐ์ดอกข่า ดอกไม้สด - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง 4.2 2. เรื่องความรู้และวิธีการประดิษฐ์อุบะงานมาลัย - วิธีการประดิษฐ์อุบะ ดอกไม้สด - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  2. เรื่องความรู้และวิธีการประดิษฐ์อุบะงานมาลัย - วิธีการประดิษฐ์อุบะ ดอกไม้สด - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง 4.3 3. เรื่องความรู้เรื่องการร้อยมาลัยดอกไม้สด - วิธีการร้อยมาลัยชำร่วย - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  3. เรื่องความรู้เรื่องการร้อยมาลัยดอกไม้สด - วิธีการร้อยมาลัยชำร่วย - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานออกแบบเละตกแต่งบ้าน
เรื่อง 5.1 1. เรื่องการจับผ้าตกแต่งโต๊ะอาหาร - การจับผ้าโต๊ะ (ลายผีเสื้อ) - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  1. เรื่องการจับผ้าตกแต่งโต๊ะอาหาร - การจับผ้าโต๊ะ (ลายผีเสื้อ) - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง 5.2 2. เรื่องการจัดดอกไม้เบื้องต้นในการตกแต่งบ้าน - การจัดดอกไม้ทรงกลม - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  2. เรื่องการจัดดอกไม้เบื้องต้นในการตกแต่งบ้าน - การจัดดอกไม้ทรงกลม - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง 5.3 3. เรื่องการจัดสวนถาด - การจัดสวนถาดสำหรับ โต๊ะทำงาน - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์
1
  3. เรื่องการจัดสวนถาด - การจัดสวนถาดสำหรับ โต๊ะทำงาน - วัสดุ-อุปกรณ์ - วิธีการทำ - การนำไปใช้ประโยชน์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ