ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 91
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์

ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ปฐมวัย 2563/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 1. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 2. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 3. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 4. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ 5. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ 6. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ 7. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 7

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ