สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ บรรเลงโยธวาทิต
หน่วย การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน
ชั่วโมง การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Percussion เครื่องกระทบ (เพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่) 29 ธ.ค.61
แผนการสอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
ครูผู้สอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด