สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวาดภาพระบายสี  จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่ควรรู้จัก เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษวาดเขียน  ดินสอสี  สีเทียน  สีเมจิ  สีโปสเตอร์  จานสี  พู่กัน  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน  เป็นต้น  และรู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้ถูกต้อง   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ / ป.3/2

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เรื่อง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 20 พ.ค. 63
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา