สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  งานปั้นนูนต่ำ เป็นงานปั้นที่มองเห็นได้ด้านเดียวคือด้านหน้า ภาพจะนูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อย

  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นนูนต่ำ มี ดินน้ำมัน วัสดุรองรับการปั้น เช่น ถาดโฟม กระดาษแข็ง หรือวัสดุอย่างอื่น ๆ ที่มีลักษณะแบน ๆ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ.1.1 ป.3/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานปั้นได้

2.สามารถปั้นนูนต่ำจากนิทานเรื่องคินอคคิโอได้

การวัดผลและประเมินผล

-ตรวจผลงาน

-สังเกตความตั้งใจในการเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง ปั้นเรื่องราวจากนิทาน 4 ธ.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา