แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ณัฐนนท์ นนท์ตา ( natanonnon456@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 06.06.19

  ลงชื่อเข้าใช้งานไม่ได้ ครับ

  จากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เทคนิค สามารถใช้ Username Gmail ที่ใช้ส่งปัญหาการใช้งานเข้าใช้งานได้คะ แนะนำทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง หรืออาจทดลองเปลี่ยนเครื่องที่เข้าใช้งาน ขอบคุณคะ (หากยังไม่สามารถแก้ไขได้แนะนำติดต่อเข้ามาอีกครั้งคะ)


 2. โดย เจษฎา เวชกามา ( jetsada.j1971@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 05.06.19

  ไม่มีสัญญาณทุกระดับชั้น ไม่สามารถรับชมได้

  แนะนำเข้าที่ตัวกล่องรับสัญญาณ โดยกดปุ่ม Info เพื่อดูความแรงของสัญญาณ หากความแรงสัญญาณอยู่ในระดับต่ำ อาจต้องทำการเช็คหน้าจากรับสัญญาณ (หน้าจานหันต้องอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไม่มีต้นไม้หรืออาคารบดบัง) และสายที่ต่อจากจานสู่เครื่องรับสัญญาณและรวมถึงอุปกรณ์ขยายสัญญาณดาวเทียมที่จ่ายให้ทุกเครื่อง หากดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ต้องแจ้งช่างให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบหรือติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน ขอบคุณคะ


 3. โดย อรุณี วาลีประโคน ( waleeprakon@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 05.06.19

  โหลดไม่ได้ลืมรหัสผ่านค่ะ

  แนะนำปลายทางทำตามขั้นตอนดังนี้ เข้าหน้าเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ​​ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ขอบคุณคะ      


 4. โดย khunarmi ( songeunhwa@hotmail.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.06.19

  แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา2562 ยังไม่มีให้โหลดในระบบเลยค่ะ

  ขอบคุณที่ติดตามรับชม DLTV ระดับประถมศึกษา สามารถใช้ของปีการศึกษา 2561 ได้คะ ส่วนวิชาที่ปรับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link นี้คะ https://drive.google.com/drive/folders/1ZXmX8D2JUekdp4xksMl3SxWBXsbIbcWL เป็นวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 นะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณคะ


 5. โดย กมลชนก สีนวล ( oat202535@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.06.19

  วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
  ใบงานไม่ตรงกับสื่อการเรียนการสอนคะ

  ขอบคุณที่ติตามรับชม DLTV  ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลใบงานและแบบฝึกหัดตรงตามกำหนดการสอนของรายวิชา แนะนำหากต้องการสื่อการสอนเพิ่มเติมในชั่วโมงเรียนนั้นๆสามารถโหลดเป็นไฟล์ PDF จากหัวข้อสื่อประกอบการสอนได้ ขอบคุณคะ