แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ปริญญา นวลแป้น ( java_aon@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.06.19

  อ้างอิงจากกระทู้เดิม
  (ค้นหาแผนการเรียนรู้ใน http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/
  ไม่พบแผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5
  หน่วยที่ 1
  หน่วยที่ 5
  หน่วยที่ 6
  รบกวนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับ
  ขอบพระคุณครับ
  ขอบคุณที่รับชม และใช้งาน DLTV ขณะนี้ทางเจ้าหน้ากำลังเร่งดำเนินการแก้ไข หากแล้วเสร็จจะทำการส่ง Link สำหรับดาวน์โหลดสื่อให้อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

  *** นำส่ง Link ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 https://drive.google.com/drive/folders/10lamA2f64eApgLwiVmDOJL4L3JjSEyrm ขอบคุณคะ)

  *****จากปัญหาที่แจ้งไว้เดิม ลองเข้าลิงค์(ณ วันที่ 17/6/2562)ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้แล้ว พบว่า
  1.https://drive.google.com/drive/folders/1q9smAhMUd1G4XJrUPRipmdba9kskm_5R เป็นโฟลเดอร์เปล่า
  2.https://drive.google.com/drive/folders/122xxkJsANyTW9bizuYEVnym6kTOW6zPQ เป็นโฟลเดอร์เปล่า
  3.https://drive.google.com/drive/folders/1s1Lc_b0YLLfFfdoZzVYf251wmpbt20oQ เป็นโฟลเดอร์เปล่า
  4.https://drive.google.com/drive/folders/1osj70rl9KKfZFHnsAebPYID8tyv3NUPc เป็นโฟลเดอร์เปล่า
  5.https://drive.google.com/drive/folders/1wbyfPqRp8aOw9PpZoSnSthImTczbhUbe เป็นโฟลเดอร์เปล่า
  6.https://drive.google.com/drive/folders/1E3Sd0VWJIKvjmepk6RAArw6lGUwFBHof
  ปล.ระบบแจ้งปัญหาน่าจะมีการแนบรูปภาพเพิ่มได้นะครับ
  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ติดตามแก้ปัญหา และมีการโทรมาติดตามผล ขอบพระคุณครับ

  จากการตรวจสอบ Link สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ มีข้อมูลครบถ้วน แนะนำปลายทางทดลองเข้าใช้งานอีกครั้งโดยไฟล์ข้อมูลด้านในจะเป็นรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ zip และเป็นไฟล์แยกตามหัวข้อ หากยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้แนะนำทอลองเปลี่ยนเครื่องใช้งาน หรือแจ้งกลับอีกครั้ง ขอบคุณคะ


 2. โดย นางสาวจุฑาภรณ์ ยมพมาศ ( lookchoupthai@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.06.19

  วิชาภาษาไทย ป.1 และ ป.2 หน่วยที่ 2 ยังไม่ได้รับการอัพโหลด เป็นเรื่องยากสำหรับครูที่สอนควบชั้นเมื่อต้องมาเปิดดูแผน และถ่ายเอกสารจากตัวเล่ม และ เมื่อโหลดใน http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/ หรือดูในสื่อพระเทพที่เป็นตัวเล่มที่ให้แต่ละ ร.ร.ใบงานเป็นรูปแบบของเฉลย ไม่สามารถปริ้นให้นักเรียนทำได้

  นำส่ง Link สำหรับดาวน์โหลดวิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 https://drive.google.com/drive/folders/1UwnEZOUAJMV-DvOrT7THup5WAyNZ1JXJ ขอบคุณคะ


 3. โดย อธิพร ผาสุขถิน ( somjeedzaza@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.06.19

  วิชาศิลปะ สาระดนตรีนาฏศิลป์เข้าไปดูย้อนหลังแล้ว บางชั้นเรียนเนื้อหาก็ไปอยู่ที่วิชากอท. บางชั้นเรียนเนื้อหาไม่มี และเนื้อหาไม่ครบค่ะ ทำให้สับสนมากในการเข้าไปเลือกชมย้อนหลัง

  แนะนำตรวจสอบข้อมูลตามตารางออกอากาศของทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา ซึ่งในบางระดับชั้นกลุ่มวิชาอาจมีรายละเอียดต่างกัน ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณคะ (link ตารางออกอากาศ http://www.dltv.ac.th/schedules/)


 4. โดย วรางรัตน์ สลักคำ ( warangratr31@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.06.19

  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง หน่วยที่ 2 ที่ปรับปรุงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ ค่ะ

  ตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ แผนการจัดการเรียนรู้จะนำของ สสวท.มาใช้ แนะนำโหลดข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ DLTV จะใช้งานได้ตรงและครอบคลุมตามการเรียนการสอนที่มีการออกอากาศทางช่องของ DLTV คะ ขอบคุณคะ


 5. โดย นายโกวิทย์ ศรีพารา ( srikoko@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.06.19

  วีดีโอบทเรียน สะดุดไม่ต่อเนื่อง

  ดำเนินการตรวจสอบไฟล์ VDO บทเรียน ไม่พบปัญหาการใช้งานสะดุดหรือขาดหายไม่ต่อเนื่อง หากปลายทางใช้วิธีการดูผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th แนะนำปลายทางตรวจสอบสัญญาณ Internet หรือหากใช้เป็นผ่านกล่องรับสัญญาณ แนะนำตรวจสอบความแรงของสัญญาณ โดยกดปุ่ม Info ที่ตัวรีโมท หากยังพบปัญหาการใช้งาน แนะนำเพิ่มเติมส่งรายระเอียดของปัญหาเข้ามาอีกครั้ง ขอคุณคะ (Link คู่มือการปรับค่ากล่องรับสัญญาณ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10011/1001)