แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย อภิญญา คำเหลือ ( apinyacumlua@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.07.19

  สื่อประกอบการสอน ที่ให้คุณครูดาวน์โหลด น่าจะเป็นไฟล์ของ powerpoint นะครับ เพื่อให้คุณครูนำไปใช้สอนได้จริง เพราะที่ให้ดาวน์โหลด เป็นไฟล์ PDF มีบางอย่างบางสไลด์ ที่ปิดข้อความเอาไว้

  อยากจะให้เป็นไฟล์ powerpoint มากกว่าครับ

  เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนเป็นลิขสิทธิ์ของคุณครูผู้สอน จึงไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เป็น Power Point ได้คะ ขอบคุณคะ


 2. โดย ไลลา ยะโกะ ( dadasalam@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.07.19

  แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ใน สื่อ 60 พรรษา ไม่ตรงกับที่ออกอากาศในแต่ละวันค่ะ ของแผนการสอนหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  กรณีคุณครูปลายทางใช้งาน DLTV แนะนำให้ดาวน์โหลดสื่อจากหน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอนต้นทาง ตามชั้นเรียน วิชา หน่วยการเรียนรู้ ตามวันที่มีการเรียนการสอนคะ ขอบคุณคะ


 3. โดย ประเชิญ ( its32550@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 24.07.19

  24 กรกฎาคม 2562 ไม่สามารถหาใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพืช ได้ ขออนุเคราะห์ลิงค์ที่ดาวน์โหลดได้อย่างแท้จริงด้วยครับ ขอบพระคุณครับ (โหลดมาก่อนหน้าไม่ตรงกันครับ http://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/5/3000)

  ดำเนินการตรวจสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ ขออนุญาตนำส่ง Link สำหรับดาวน์โหลดใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คะ http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/11724 ขอบคุณคะ


 4. โดย สิรภพ ดอนไชย ( art_fs74@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 24.07.19

  ใบงานวิชา กอท. ป.๖ เป็นไฟล์ใบความรู้ บทเรียนของวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๒ พบปัญหาเช้าวันนี้ครับ ๒๔ ก.ค.

  ดำเนินการตรวจสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ ขออนุญาตนำส่ง Link สำหรับดาวน์โหลด วิชา กอท. ป.๖ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คะ http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/535 ขอบคุณคะ


 5. โดย วิไลลักษณ์ พานิช ( panich24kat@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 22.07.19

  ไม่สามารถยืนยันการสมัครสมาชิกได้

  ขอบคุณที่ติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันหากดำเนินการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว แนะนำปลายทาง นำ Username และ Password ทดลองเข้าใช้งานได้โดยไท้ต้องทำการยืนยันการสมัครสามาชิกผ่าน E-mail คะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยคะ ขอบคุณคะ