แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย น.ส.สิริชยากร ธิปัน ( loveme_81179@hotmai.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ได้ทำแบบทดสอบแล้ว ส่งแล้ว ไม่มีทั้งชื่อรายกลุ่มผ่านและไม่ผ่าน
  เพราะสาเหตุใดคะแล้จะแก้ไขอย่างไรคะ

  หากดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบข้อมูล แนะนำส่ง E-Mail เพื่อขอทำการเช็คข้อมูลกับทาง สพฐ.ได้ตามกลุ่มของท่านตามรายละเอียดการลงประกาศรายชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ  แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail  ดังต่อไปนี้  1. ครูระดับปฐมวัย  E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com  2. ครูระดับประถมศึกษา  E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com  3. ครูระดับมัธยมศึกษา  E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com  4. ผู้บริหารสถานศึกษา  E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com  5. บุคลากรของ สพท.  E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com


 2. โดย นางสาวฐาณิชญาณ์ ชูแก้ว ( ree6628@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ได้ทำแบบทดสอบแล้ว ส่งแล้ว ไม่มีทั้งชื่อรายกลุ่มผ่านและไม่ผ่าน
  เพราะสาเหตุใดคะ

  หากดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบข้อมูล แนะนำส่ง E-Mail เพื่อขอทำการเช็คข้อมูลกับทาง สพฐ.ได้ตามกลุ่มของท่านตามรายละเอียดการลงประกาศรายชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ  แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail  ดังต่อไปนี้  1. ครูระดับปฐมวัย  E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com  2. ครูระดับประถมศึกษา  E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com  3. ครูระดับมัธยมศึกษา  E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com  4. ผู้บริหารสถานศึกษา  E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com  5. บุคลากรของ สพท.  E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com


 3. โดย นางสาวรัตนา จันทร์โสภา ( t_nana_t49@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ได้ทำแบบทดสอบ DLTV แล้ว แต่ตรวจสอบรายชื่อ ไม่มีรายชื่อทั้งกลุ่มผ่านและกลุ่มไม่ผ่านค่ะ เกิกจากสาเหตุใดค่ะ

  หากดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบข้อมูล แนะนำส่ง E-Mail เพื่อขอทำการเช็คข้อมูลกับทาง สพฐ.ได้ตามกลุ่มของท่านตามรายละเอียดการลงประกาศรายชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ  แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail  ดังต่อไปนี้  1. ครูระดับปฐมวัย  E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com  2. ครูระดับประถมศึกษา  E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com  3. ครูระดับมัธยมศึกษา  E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com  4. ผู้บริหารสถานศึกษา  E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com  5. บุคลากรของ สพท.  E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com


 4. โดย ภริตพร ( paritpornyamsuan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 19.05.19

  ใบงาน สื่อประวัติศาสตร์ ป.1 โหลดไม่ได้ค่ะ

  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดสื่อ ใบงาน และไฟล์ VDO ได้ปกติ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย นางสาวจิรุกาญจน์ คำลือ ( Jirukarnkhamlue@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 19.05.19

  ได้ทำแบบทดสอบไปแล้ว ส่งแล้ว ไม่มีขื่อในประกาศผล ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน

  หากดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบข้อมูล แนะนำส่ง E-Mail เพื่อขอทำการเช็คข้อมูลกับทาง สพฐ.ได้ตามกลุ่มของท่านตามรายละเอียดการลงประกาศรายชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ  แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail  ดังต่อไปนี้  1. ครูระดับปฐมวัย  E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com  2. ครูระดับประถมศึกษา  E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com  3. ครูระดับมัธยมศึกษา  E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com  4. ผู้บริหารสถานศึกษา  E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com  5. บุคลากรของ สพท.  E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com