แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายณรงค์ หมดทุกข์ ( narongmodtuk@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 03.07.19

  วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ3 เปิดดูล่วงหน้าหรือย้อนหลังตั้งแต่หน่วยที่ 2 ไม่ได้เลยครับ (ยังไม่ได้อัพเดรต)

  ดำเนินการตรวจสอบสามารถดูล่วงหน้า หรือ ย้อนหลัง ได้ตามปกติ แนะนำปลายทาง คลิกที่แถบสีเหลือง หน่วยการเรียนรู้ 2. แล้วจะปรากฎเนื้อหา ใบบทเรียนถัดไปคะ ขอบคุณคะ


 2. โดย วรางรัตน์ สลักคำ ( warangratr31@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.07.19

  ลิงค์ วิทยาศาสตร์ ป.2 ที่แจ้งไว้ ก็ยังไม่มี ใบงานหน้า 38 - 40 ค่ะ สื่อ 60 พรรษา ก็ยังเป็นปีการศึกษาที่แล้ว ใบงานไม่ตรงกับที่คุณครูต้นทางสอนค่ะ

  แนะนำหากต้องการใช้ใบงานที่ตรงตามครูต้นทางสอนแนะนำดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชั้นเรียน วิชา และวันตามต้องการ และในปัจจุบันคู่มือแผนการจัดการเรียนรู้ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV เช่นกัน (Link คู่มือการดาวน์โหลด คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการสอน ใบงาน http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001) ขอบคุณคะ


 3. โดย ปวีณา ( paweena_dd@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 02.07.19

  ดาวโหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 ไม่ได้ค่ะ

  ในปัจจุบันคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www,dltv.ac.th เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตนำส่งคู่มือวิธีการดาวน์โหลด เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายคะ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณคะ


 4. โดย นางวรางรัตน์ สลักคำ ( warangratr31@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 01.07.19

  หาใบงาน วิทย์ ป.2 หน้า 38 - 40 ไม่เจอ ใช้สอนวันที่ 1 ก.ค.62 หรือสามารถโหลดได้ทั้งเทอมยิ่งดีค่ะ ในสื่อ 60 พรรษา เจอแต่ปีการศึกษาที่แล้วซึ่งไม่ตรงกับที่คุณครุูต้นทางสอนค่ะ

  ดำเนินการตรวจสอบ ขออนุญาต ส่ง Link การดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนและในงาน วิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 กรกรฎาคม 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คะ http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/11667 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) , http://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/2/3000 (ชุดกิจกรรม สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกรียติ ตรงหัวข้อ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง) (ปีการศึกษา 2562 วิชา วิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ใบงาน ใบความรู้ต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ DLTV 3 วัน ก่อนมีการออกอากาศตามตารางสอนคะ) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณคะ     


 5. โดย กนกวรรณ ล่องอำไพ ( tangkanok24@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 27.06.19

  แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 ดาวน์โหลดไม่ได้เลยค่ะ

  ขออนุญาตส่ง Link สำหรับดาวน์โหลด แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 ฉบับปรับปรุงคะ https://drive.google.com/drive/folders/1B1GkmAK0UjTSnyXgJ_tANVE93UA3gSpG ขอบคุณคะ