แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วลัยลักษณ์ ยมพินิจ ( 56210404320@ksu.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.07.19

  คณิตศาสตร์ ป. 2
  กำหนดการสอน กับวีดีโอการสอน
  ไม่ตรงกับสื่อ 60 พรรษา (ฉบับปรังปรุง)
  ทั้งตามรางกำหนดการ สื่อการสอนและแบบฝึกของนักเรียนค่ะ

  ดำเนินการประสานงาน โรงเรียนวังไกงกังวล ในพระบรมราชุปถัมภ์ เพื่อติดต่อกลับคะ ขอบคุณคะ


 2. โดย ศราวุฒิ โชคเหมาะ ( sarawut.choukmou@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.07.19

  แผนเทคโน ม.2 เป็น การงานครับ

  ดำเนินการอัพเดทข้อมูล โดยวิชาเทคโนโลยีจะอยู่ร่วมเล่มกับวิชาวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดได้เรียบร้อยคะ http://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/8/441414/0 ขอบคุณคะ


 3. โดย dog1605@gmail.com ( dogsasa1605@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.07.19

  สมาชิกไม่ได้

  จากการตรวจสอบสามารถเข้าสมัครและใช้งานได้ปกติ รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครสมาชิกหรือเข้าใช้งานไม่ได้ มี Error ขึ้นหน้าจอว่าอย่างไรคะ ของคุณคะ


 4. โดย มัลริกา ( namvan1913@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 03.07.19

  ดาวโหลดแผนการสอนไม่ได้ค่ะ

  แนะนำช่องทางการดาวน์โหลด คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ที่ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คะ ขออนุญาตนำส่ง Link คู่มือวิธีการดาวน์โหลดโดยละเอียดเพื่อสะดวกต่อการใช้งานดังนี้ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณคะ


 5. โดย นางสาวศิริพร คำหาญ ( gbgfbf@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.07.19

  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3ดาวโหลดไม่ได้ค่ะ

  แนะนำช่องทางการดาวน์โหลด คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ที่ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คะ ขออนุญาตนำส่ง Link คู่มือวิธีการดาวน์โหลดโดยละเอียดเพื่อสะดวกต่อการใช้งานดังนี้  http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณคะ