แจ้งปัญหาการใช้งาน
  1. โดย นางสาวภาวินี สีสินธุ์ ( chabigboss.1954@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
    ติดต่อสอบถาม | 15.08.21

    เรื่องการเฉลยชุดกิจกรรมนักเรียนอยากได้เฉลยไว้เป็นคู่มือเฉลยตรวจงานนักเรียนคะ

    ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ คุณสาวภาวินี สามารถติดต่อขอรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝั่งประถมศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 032-514-170 และ ฝั่งมัธยมศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ 032-522-345 ขอบคุณค่ะ


  2. โดย สมจิตร เถื่อนทุ่ง ( to_porky@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
    ด้านบทเรียน | 14.08.21

    วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 แบบฝึกหัด 1.46 - 1.47 วันที่ 26 สิงหาคม กับวันที่ 27 สิงหาคม ไม่มีค่ะ ไม่ขึ้นไม่ปรากฏให้โหลดค่ะ

    ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดได้เรียบร้อย (https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/74690 และ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/74692) ขอบคุณค่ะ     


  3. โดย bypreeya ( bypreeya.y@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
    ด้านบทเรียน | 04.08.21

    หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยที่ 4 เขียนอ่านสนุก
    เรื่องบทกล่อมเด็กกาเหว่า 19 ก.ค. 64 กดโหลดสื่อการเรียนการสอนแล้ว
    สื่อที่โหลดมาไม่ใช่ บทกล่อมเด็กกาเหว่า แต่เป็นรายวิชาการงานอาชีพค่ะ

    ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบพร้อมแก้ไข สื่อประกอบการสอน เรื่อง บทกล่อมเด็กกาเหว่า วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อย ขอบคุณค่ะ


  4. โดย นางสาวสิริลักษณ์ รัตนะ ( fkaew53@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
    ด้านบทเรียน | 01.08.21

    แบบฝึกหัด 3.8 ของวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 วันที่ 13 ส.ค. 64
    ไม่มีไฟล์แบบฝึกหัด รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

    ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดที่ 3.8 ของรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ


  5. โดย N26 ( n26@mail.com ) แก้ไขแล้ว
    ด้านเทคนิค | 30.07.21

    https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/37249

    แบบฝึกหัด กับ สื่อประกอบการสอน เป็นไฟล์เดียวกันรบกวนแก้ไขด้วยค่ะ

    ดำเนินการตรวจสอบพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขไฟล์ แบบฝึกหัด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (2) วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อย ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ