แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ชัย ( chaiphy121@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 01.06.20

  ใบงาน ใบความรู้ภาษาอังกฤษ ทำไมเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ลดลงเรื่อยๆ ทั้งสัปดาห์แรก ,ที่ 2 และ ที่ 3

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นใบงาน ใบความรู้ วิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นใดค่ะ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย รัดเกล้า ละอองดี ( radglow@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 01.06.20

  ไม่มีให้ดูรายละเอียดของวิชาพิเศษ เช่น การงาน สุขศึกษา ต้องการดูว่าบทต่อไปเรียนเรื่องอะไร มีใบงานที่ต้องทำไหม

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกอากาศเฉพาะรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเท่านั้น ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ศิริชัย ( chai.tigergroup@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 31.05.20

  ในการดาวน์โหลดใบงานในแต่ละชั่วโมงเรียน ไม่พบวิชา กอท.

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกอากาศเฉพาะรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเท่านั้น ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ภัทรวิน แจ้งใจ ( hs5wym@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 30.05.20

  ตารางออกอากาศ 1/6/63

  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27350
  รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 รายการ เรื่อง Monster ’s Body (2) 1 มิ.ย. 63

  แต่ใน ตารางออกอากาศ 1/6/63 ระบุ
  08:30:00 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me
  https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/1/2020-06-01

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่มีการลงแจ้งบน www.dltv.ac.th ขอบคุณค่ะ


 5. โดย ดุษณีย์ ห่อกาญจนา ( aew_dh@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 29.05.20

  แอพDLTV ดูรายการย้อนหลังไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการเล่นวิดิโอกรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อ เราได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อปกติ เป็นกับเครื่องมือถือของผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ของครูก็เป็นค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้ Appliaction DLTV อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเมนูย้อนหลัง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ แนะนำช่องทางการรับชมการเรียนการสอนล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้ที่ www.dltv.ac.th ขอบคุณค่ะ