แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย DNA ( dna.36@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 15.06.20

  ทำไมถึงไม่ให้ดาวน์โหลดล่ะค่ะ คนเค้าเรียนไม่ได้ เรียนติดๆขัดๆ งี้เเหละ เพราะคนเข้าถึงมากเกิน ขอคำตอบหน่อยค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ งดให้บริการการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการสอนเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นายวทันย์ ประจวบสุข ( pprachuabsook@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.06.20

  ดาวโหลดชุดกิจกรรมครูและชุดกิจกรรมนักเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ได้เล่มที่ 2 ซึ่งไม่ตรงกับตารางออกอากาศ อยากให้จัดชุดกิจกรรมของเล่มที่ 1 ทั้งของคุณครูและนักเรียนให้ครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบชุดกิจกรรมครูและชุดกิจกรรมนักเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหน่วยการเรียนรู้และการเรียนการสอน จะมีรายละเอียดอยู่ที่หน้า 87 ขึ้นไปสำหรับนักเรียนและคู่มือครูเริ่มต้นที่หน้า 205 เป็นต้นไป โดยใช้คู่มือเล่มที่ 2 ตามรายละเอียดที่มีการลงให้ด่วน์ฌหลดหน้าเว็บไซต์ DLTV ขอบคุณค่ะ 


 3. โดย นงนภัส พูลอ่อน ( joomja@live.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 12.06.20

  บทเรียนประกอบวิชาสังคมศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน และ 22 มิถุนายน
  ไม่ตรงกับเรื่องที่แจ้งไว้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย นางอัจฉราพร ปวงน้อย ( manjusang@hotmail.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.06.20

  แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่มีให้โหลดค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ตารางออกอากาศ ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ (ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์และดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10516/1001)


 5. โดย สุภาวดี สมจิตต์ ผู้ปกครองของดญ.เอมมิกา สมจิตต์ ( nurotulgoydals@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 11.06.20

  1.ดาวน์โหลดเอกสารบางวิชาไม่ได้
  2.เอกสารภาษาอังกฤษ เวลาปริ้นท์ ภาษาเป็นอักษรแปลกๆ ไม่ใช่อักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ในหน้าจอเรียน

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับคุณสุภาวดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดำเนินการตรวจสอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ รายวิชาภาษาอังกฤษตัวหนังสือหลังดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนปกติ แนะนำตรวจสอบโปรแกรม PDF ที่ใช้ในการเปิดไฟล์ดาวน์โหลด ขอบคุณค่ะ