แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางมยุรี ( mayuree@nk.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 27.05.20

  วันนี้โหลดใบงานไม่ได้เลยค่ะ ลองหลายครั้งแล้วค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบสามารถดาวน์ใบงาน ใบความรู้ ได้ปกติ แนะนำผู้ใช้งานเข้าดาวน์โหลดอีกครั้ง หากยังไม่สามารถใช้งานได้ แนะนำติดติอกลับ โทร 032-515457-8 ต่อ 1131 ขอบคุณค่ะ


 2. โดย พงษ์ชัย เอกชัยเจริญสุข ( namsainamsai@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.05.20

  การรับชมย้อนหลังการเรียนการสอน ผ่านคอมพิวเตอร์
  ทางขวามือของหน้าจอจะขึ้นรายละเอียดของรายวิชาที่เรียน
  เช่น ปีการศึกษา , ชั้น , กลุ่มสาระ , สื่อประกอบการสอน , แผนการสอน , ครูผู้สอน รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ทำให้ไม่
  สามารถดูข้อมูลการสอนได้ทั้งหมด วิชาคณิตศาสตร์ มาดู
  ย้อนหลังใหม่บางทีมองไม่เห็นตัวเลขที่ครูสอนทางขวามือ
  ของจอคอม สุดท้ายการงดให้บริการการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการสอนชั่วคราวจะอนุญาตอีกเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ

  ดำเนินการติดต่อกลับคุณพงษ์ชัย สอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม แนะนำปรับหน้าจอแสดงผลขออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมการเรียนการสอน และขณะนี้งดให้บริการการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการสอนชั่วคราว หากมีการการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย วริศรา ( varisara642@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.05.20

  กิจกรรมบูรณาการ ชั้นป 4 หน้่าที่ 332 เป็นต้นไป ไม่สามารถ print ได้ เนื่องจากการจัดหน้าไม่ตรงค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับคุณวริศรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำช่องทางการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนที่ www.dltv.ac.th เนื่องจากช่องทางการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนเดิมที่คุณวริศรา ใช้ดาวน์โหลด ตรวจสอบไปพบข้อมูลหน้าที่ 332  ขอบคุณค่ะ


 4. โดย Chantararat Sanitwong ( looknou@yahoo.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.05.20

  รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายการ เรียนรู้วันเวลา (2) 25 พ.ค. 63 มีใบงานวิชาภาษาไทยแทรกอยู่ในวีดีโอ นาทีที่ 45.35 ค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย เพลงประพันธ์ อุ่นวงษ์ ( Plengpraphan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.05.20

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่สามารถดาวโหลด สื่อการเรียนได้ทุกวิชา

  แนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. ศธ. เว็บไซต์ : http://covid19.innoobec.com/ Facebook Pages : https://web.facebook.com/obecfightcovid19 โทร : 02 288 5704 และ 02 628 5099 ขอบคุณค่ะ