แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย kwan ( lovearraya9@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.06.20

  เข้าไปดูบทเรียน ชมย้อนหลัง และชมล่วงหน้า ไม่ได้เลยค่ะ ขอแก้ไขระบบด้วยค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำคุณขวัญ อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ที่ใช้งานในการรับชมให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแนะนำช่องทางการรับชมผ่าน YouTube  DLTV1 Channel - DLTV15 Channel ขอบคุณค่ะ


 2. โดย ปิยะพร แซ่โค้ว ( somsak39909@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.06.20

  สมัครสมาชิกยังไงคะ

  ปัจจุบันเมนูการใช้งานสมัครสมาชิก งดให้บริการชั่วคราว ปลายทางสามารถเข้ารับชมการเรียนการสอน และสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นงนภัส พูลอ่อน ( joomja@live.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.06.20

  บทเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 18 มิถุนายน และ 22 มิถุนายน เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2 และ 3ได้ทำการแจ้งว่าเนื้อหาสื่อและใบงานไม่ตรงกับหัวเรื่องที่จะเรียน ได้รับการตอบกลับว่าแก้ไขแล้ว แต่เมื่อเข้าไปดูและทำการดาวโหลดเอกสาร ปรากฎว่าหน้า POWER POINT และใบงานกลับกลายเป็น เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ 2 และ 3 คือสรุปยังไม่ได้เปลี่ยนเอกสารค่ะ เห็นว่าใกล้ถึงวันที่ 18 มิถุนายนแล้วจะเตรียมใบงานให้ลูกค่ะ รบกวนอีกครั้งค่ะ

  ปัจจุบันดำเนินการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย แนะนำคุณนงนภัส เข้าตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ


 4. โดย รัตนา ( rattanayuttasri087@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.06.20

  อยากได้ตารางสอนและกำหนดการสอนของภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อนำไปจัดตารางสอนของโรงเรียนและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับ dltv อยากได้ก่อนเปิดภาคเรียนคะ่

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบ ตารางสอนออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงอยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย เสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ( p_saowapa@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 16.06.20

  ขอเรียนถามเรื่อง ตารางเรียน 1 ก.ค. - 13 พ.ย. 2563 ว่าโรงเรียนจะสามารถ download ได้เมื่อไร เนื่องจาก ขณะนี้ ฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียนเตรียมจัดตารางเรียนโดยจะผสมผสานระหว่างการใช้ DLTV ร่วมกับครูผู้สอนของโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้ทราบว่าจะมีตารางเรียนใหม่สำหรับ 1/2563 และขอให้โรงเรียน download ตารางได้ก่อนเปิดเรียน หรือจะยังคงใช้ตารางเหมือนกับช่วงทดลองเรียน
  จึงเรียนมาเพื่อสอบถาม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันตารางสอนออกอากาศการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ