แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ธงชัย แต้มทอง ( tongchaitemptong@gmaill.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 11.05.21

  ไม่สารมารถload ชุดกิจกรรมและสื่อการสอน ของ ปี 2564/1 ได้ และไม่สารมารถนำเอาของปี 2563/1 มาแทนได้เนื่องจากเนื้อหาที่ ออกอากาศไม่ตรงกัน

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้คู่มือครู สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ขอบคุณค่ะ


 2. โดย Natchanan chusen ( natchananchusen2550@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 02.05.21

  ดูเฉลยคณิตม.1ปี 63 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ได้ค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ (ช่องทางการเข้าถึงการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000/MjU2MyAvIDE=)


 3. โดย นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์ ( Wichai@hsw.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 19.04.21

  ไม่สามารถดาวน์โหลดใบความรู้และสื่อได้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ใบความรู้และสื่อเป็นของปีการศึกษาไหนค่ะ ปีการศึกษาเดิมสามารถดาวน์โหลดปกติ และปีการศึกษา 1/2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย วรุณยุพา อิสระนูวัฒน์ ( warunyupa_19@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 15.03.21

  ต้องการเข้ารหัสเพื่อสอบถาม

  แนะนำคุณวรุณยุพา กดลืมรหัสผ่าน กรอกข้อมูลอีเมลที่ต้องการ Reset รหัส และทำการแก้ไขรหัสผ่านอีเมลที่ได้รับ ตามขั้นตอนดังภาพ (หากยังไม่สามารถใช้งานได้ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-515457 57 ถึง 8 ต่อ 1131) ขอบคุณค่ะ   


 5. โดย สันติ ไชยปัญญา ( skp198737@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 13.03.21

  VDO การเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สามารถรับชมได้ช่องทางใดบ้าง ขอบคุณครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถรับชมผ่านช่องทาง Youtube โดยพิมพ์ DLTV13 channel ,DLTV14 channel และ DLTV15 channel ขอบคุณค่ะ