แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย เมตตา อวยสวัสดิ์ ( Mettaouy2506@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  ชมออนไลน์เปิดไมได้ ค่ะ
  เข้าชมล่วงหน้าและดูย้อนหลังดูตรงไหนค่ะ
  จากเว็บไซต์ครับ http://dltv.ac.th/
 2. โดย นายณัฐวุฒิ หว่านผล ( nattawutku72@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 16.05.18

  ตารางออกอากาศของมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้ตอนไหนครับ
  ตารางออกอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ของปีการศึกษา 2560 ครับ
  รายละเอียดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่่ 1/2560 https://goo.gl/op24RE
  รายละเอียดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่่ 2/2560 https://drive.google.com/drive/folders/0B1Rm72sk2y_4djFuSmZYLXVMRFk
 3. โดย ส่งสุข เสาศิริ ( krumomkalan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.05.18

  ดูผ่านออนไลด์ไม่ได้
  กำลังดำเนินการแก้ไขครับ
 4. โดย นางสาวศิริพร เวียงสิมา ( srp1508@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  1. ชั่วโมงสอนล่วงหน้าช่องใด,เวลาใด
  2. .ใบงานของการสอนล่วงหน้าเผื่อเตรีมการสอนอยู่ตรงไหน
  1.สามารถตรวจสอบได้จากเมนู ตารางออกอากาศครับ
  2.กำลังดำเนินการอัพขึ้นเว็บไซด์ตามระดับและกลุ่มรายวิชาครับ
 5. โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา อภิรัตน์ชานนท์ ( tuktik_kitty140@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  ใบงานเราสามารถดาวน์โหลดได้จากไหนค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user