แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางสาวอาภาภรณ์ เบญจวชิระ ( teacherarpa@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 23.09.20

  ขออนุญาตแจ้งปัญหาขณะชมรายการย้อนหลังของ DLTV ผ่านทาง https://www.dltv.ac.th/channels/tv นะคะ เนื่องจากทาง โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนเองไปด้วย ซึ่งจากการใช้งานปีที่ผ่านมาไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด รายการสามารถให้ประโยชน์กับแต่เราและนักเรียนได้เป็นอย่างดี จึงมีการใช้อย่างต่อเนื่องในปีที่ 2 แต่ทาง ร.ร.ไม่ได้ใช้การถ่ายทอดสด เนื่องจากบริบทของทำให้เข้าเรียนอาจช้าหรือเร็วกว่าการถ่ายทอดสดทางทีวี เราจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดตารางเรียนเองและเปิดวีดีโอจากเว็บไซต์ออนไลน์เรียนตามตารางเรียนของเราเอง ตามความเหมาะสมกับบริบทของเรา แต่เนื่องจากการใช้ออนไลน์มีเหตุขัดข้องบ่อย เวลาเปิดให้เด็กชม วีดีโอไม่เล่นต่อเนื่อง หยุดโหลดบ่อยมาก ทำให้การเรียนการสอนไม่สะดวกและต่อเนื่องค่ะ

  จากการตรวจสอบอินเตอร์เน็ตผ่านของโรงเรียนแล้ว (TOT Speed : Download 101.87 Mbps , Upload 105.49 Mbps) อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมีความเร็วปกติด ไม่มีติดขัดแต่อย่างใด

  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและชื่นชมทีมงาน เจ้าหน้าที่ และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งนี้มาก ๆ ค่ะ ที่ผลิตวีดิโอการเรียนสอนที่มีประโยชน์ให้กับโรงเรียนเล็ก ๆ ของหนู ขอบคุณแทนเด็ก ๆ อีกครั้งนะคะ

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการติดต่อกลับคุณอาภาภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนรายละเอียดการใช้งาน ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ( juthathip@skn.go.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 23.09.20

  ชั้นป.3 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่มีรายละเอียด สาระสำคัญ จุดประสงค์ตัวชี้วัดและการวัดประเมินผลแขวนค่ะ
  รบกวนขึ้นแขวนให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายการที่ได้รับจาก สสวท. ปัจจุบัน สสวท. กำลังเร่งดำเนินการผลิตวีดีโอการเรียนการสอนเพื่อให้ทันการสอนออกอากาศของ DLTV และในขณะนี้สสวท.กำลังเร่งทำคู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ออบรมครูในเร็วๆ นี้ จึงขอให้ครูปลายทางดูหัวเรื่องและเปรียบเทียบด้วยตนเองก่อน คุณครูปลายทางสามารถดูหัวเรื่องใน VDO นั้นๆ แล้วเทียบเคียงจะพบว่าตรงกับหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตัวใด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นางสาวนันทิกา นาคฉายา ( nuntika_nakchaya@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 22.09.20

  ตอนนี้เข้าไปดูรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของชั้น ป.6 ไม่ได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะเข้าดูในช่องทางใดได้บ้างคะ

  เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับหลักสูตรในบางรายวิชา จึงมีความจำเป็นต้องปิดการรับชมย้อนหลังในปีการศึกษาเดิม เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการอัพโหลดไฟล์วีดีโอการเรียนการสอนล่วงหน้า ๓ วัน ก่อนการออกอากาศตามตารางการเรียนการสอน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


 4. โดย พันทิพา พรหมินทร์ ( pantipa393@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 16.09.20

  ทำไมตอนนี้ดาวโหลด VDO การสอน เก็บไว้ไม่ได้คะ บางครั้งเป็นคลิป VDO ให้ดูในชั่วโมงบางครั้งติดขันในเรื่องของการโหลด แต่ถ้าโหลดไว้ในเครื่องจะเร็วกว่า

   ขณะนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ งดให้บริการการดาวน์โหลดคลิปวีดีโอการสอนเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย บุรินทร สุริยะศรี ( burinthorn@hotmil.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.09.20

  บทเรียนคณิตศาสตร์ หน่วย ร้อยละและอัตราส่่วน (ออกอากาศปัจจุบัน) ปัญหาที่ประสบคือ เสียงครูผู้สอนไม่ชัดเจน เสียงซ้อน คล้ายเสียงหุ่นยนต์ ฟังเข้าใจยาก ผู้เรียนฟังไม่ชัด ผู้จัดทำบทเรียน น่าจะบันทึกเสียงในรูปแบบปกติ เหมือนหน่วยที่ผ่านมา

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เนื่องจากเป็น Contenr ที่ได้รับจาก สสวท. สถานีฯจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ