ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 14 ต.ค. 2564
152

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 วิชาฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีพิเศษ ครั้งที่  2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/30g2Eug