ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 21 ก.ย. 2564
468

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
***ถ้าผู้ใดไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3nQJCnZ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 282 6734 ต่อ 1202