ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 06 ก.ย. 2564
479

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 วิชา ซึ่ง สสวท. เป็นผู้จัดทำอาร์ตเวิร์ก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีพิเศษ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3tjNRcy