ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 31 ส.ค. 2564
716

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา   /  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ที่ทำการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 

หรือยื่นใบสมัครไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ E-mail : hr.jobdlf@hotmail.com พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 6734 ต่อ 1202  

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/13xh_VVhWNoB6ZGDCUt0GvWe73dVJbXCd?usp=sharing