สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

PR&Info dltv | 10 ส.ค. 2564
1332

สำนักพระราชวัง

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์  www.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

คลิก ⇓ ลงนามถวายพระพร

https://wellwishes.royaloffice.th/?fbclid=IwAR2jSNyg4nMnb46aKZ99ArBG9ILdb7WrPUOTeGV_PMlvEaLV6TT0ITZmgiw