ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

PR&Info dltv | 27 ก.ค. 2564
536

 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔