ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 28 พ.ค. 2564
710

เรื่อง ขอเลื่อนประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณา จึงขอเลื่อนประกาศผลออกไปก่อน  และจะแจ้งผลการสรรหาให้ทราบต่อไป ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/KRUTUDLTV/

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน